7 februari 2023
Welkom bij XIVISOFT..
Uw partner voor o.a. website-, webshop- (e-commerce), en maatwerk online software ontwikkeling.

WerkwijzeWaterval vs Cyclisch
Voor het beheren van software ontwikkel trajecten zijn er twee grote bekende spelers, namelijk de "Waterval"- en de "Cyclische" methode. De zogenoemde watervalmethode is een methode bestaande uit een fasenmodel waarin vaststaat wat er in iedere fase wordt uitgevoerd. De term waterval komt hier terug op het verloop van de fases; zodra een fase is afgerond kan hier later niet meer naar teruggekeerd worden. De cyclische methode (RAD) is een dynamische variant welke niet uitgaat van vastgestelde criteria, maar rekening houd met verandering van de doelstellingen aan de applicatie, zelfs tijdens het proces.

De watervalmethode gaat er bij de start van het project van uit dat de gewenste functionaliteiten vast staan en de klant exact weet wat hij/zij wilt. Hoewel dit bij veel projecten bij aanvang vaststaat, komen er toch vaak later in het proces nog veranderingen naar boven die vooraf niet zijn gespecificeerd.

Creatief proces
Waar bepaalde partijen het ontwikkelen van software zien als het "ontwikkelen van", kiezen wij eerder voor de term "uitvinden van". De programmeur krijgt een bepaald probleem voorgeschoteld waarvoor een oplossing moet worden bedacht. Ondanks vele regels en voorschriften voor software ontwikkeling blijft het schrijven van programmacode voor een groot deel nieuw en daarom ook onzeker. Er kan gekozen worden uit een miljoen oplossingen voor een bepaald probleem. Deze vrijheid bied een aantal voordelen, maar heeft ook ten nadele dat een project moeilijker te beheersen is dan traditionele projecten zoals bouw- of constructieprojecten.

Daarom zien wij het ontwikkelen van software als een creatief proces, en proberen hier de klant dan ook zoveel mogelijk bij te betrekken. Bij mogelijke oplossingen voor een bepaald probleem leggen we dit graag voor aan de klant zodat deze vanuit zijn/haar kennis van de doelgroep hierin mee kan denken.

De XIVISOFT methode
Onderstaande afbeelding legt kort onze methode uit, welke de beste elementen van zowel de waterval als de cyclische ontwikkelvorm hanteert.1. Initiatie fase - Start van het project.
2. Definitie fase - We gaan gezamenlijk met de klant een globaal functioneel eisenrapport opstellen, waarin de eisen en wensen zichtbaar worden.
3. Ontwerp fase - Op basis van het in stap 2 verkregen eisenrapport wordt er een globaal ontwerp gemaakt welke in grote lijnen het eindresultaat inzichtelijk maakt.
4. Cyclische fase - In deze fase wordt het project opgedeeld in meerdere kleine (sub)projecten, welke als een op zichzelf staand project zullen worden beschouwd. Hierdoor kunnen we in korte tijdspannen werkende delen van de applicatie opleveren, en zijn wijzigingen van de doelstellingen zelfs tijdens het proces mogelijk.
5. Nazorg fase - Nadat de puntjes op de i zijn gezet wordt de applicatie opgeleverd. Na de oplevering houden wij de applicatie nauwlettend in de gaten, en worden eventueel geconstateerde fouten aan de programmatuur kosteloos verholpen.